Syntetisk biologi är ett snabbt växande område som involverar design och konstruktion av biologiska system och organismer för olika tillämpningar.

Enligt en rapport från Markets and Markets värderades den globala marknaden för syntetisk biologi till 5,5 miljarder USD 2020 och förväntas växa med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 23,9 procent från 2021 till 2026, och nå en marknadsstorlek på 18,9 USD miljarder år 2026.

Indien, med sin vetenskapliga och tekniska expertis, kan dra stor nytta av syntetisk biologi på flera sätt, särskilt när det gäller ekonomisk tillväxt genom att skapa nya industrier och jobb, attrahera utländska investeringar och uppmuntra innovation och entreprenörskap.

Syntetisk biologi kommer att spela en viktig roll i framtiden inom ett antal områden:

Förbättring av vården: Syntetisk biologi kan användas för att utveckla nya och effektiva läkemedel, vacciner och diagnostiska verktyg för att bekämpa sjukdomar som är vanliga i Indien. Detta kommer att bidra till att förbättra folkhälsan och minska sjukvårdskostnaderna.

Jordbruksproduktivitet: Syntetisk biologi kan användas för att utveckla grödor som är resistenta mot skadedjur och sjukdomar, eller som har ökat näringsvärde. Detta kan bidra till att förbättra jordbrukets produktivitet och livsmedelssäkerhet.

Miljömässig hållbarhet: Syntetisk biologi kan bidra till att minska miljöpåverkan från industriella processer genom att utveckla nya biomaterial, bränslen och kemikalier som är hållbara och miljövänliga.

Utbildning och forskning: Syntetisk biologi kan också ge möjligheter till utbildning och forskning eftersom det kräver tvärvetenskaplig kompetens och erfarenhet. Det kan bidra till att skapa en solid grund för naturvetenskaplig utbildning och stimulera forskning och innovation i Indien.

Syntetisk biologi har potential att revolutionera olika sektorer av den indiska ekonomin och hjälpa landet att lösa några av dess akuta problem. IANS , en partner till TV BRICS-nätverket , skriver om detta .

Tillväxten sker dock inte så snabbt som den borde, och det finns flera anledningar till detta.

Bristande förståelse: VC-företag kanske inte helt förstår potentialen hos syntetisk biologi och bioteknikindustrin i allmänhet, vilket leder till att de avstår från att investera i detta område. De kan se det som för riskabelt eller obekant och väljer istället mer traditionella industrier.

Begränsad finansiering: En annan utmaning för nystartade företag inom syntetisk biologi i Indien är bristen på finansieringsmöjligheter. Även om det finns ett antal inkubatorer och acceleratorer som stödjer nystartade biotekniker, är mängden riskkapital tillgängligt för investeringar, särskilt för företag i tidiga skeden, begränsad.

Regulatoriska hinder: Olika stater har olika regler. Detta kan skapa ytterligare motvind för nystartade företag inom syntetisk biologi som vill ta ut sina produkter på marknaden och kan avskräcka investerare som letar efter en mer strömlinjeformad väg till kommersialisering.

Immateriella rättigheter: Att skydda immateriella rättigheter är avgörande för nystartade företag inom syntetisk biologi eftersom det gör det möjligt för dem att säkra finansiering, attrahera partners och ta ut sina produkter på marknaden. Men många nystartade företag inom syntetisk biologi har svårt att navigera i systemet med indisk lagstiftning.

Marknadsstorlek: Storleken på den indiska marknaden kan också vara en begränsande faktor för nystartade företag inom syntetisk biologi. Även om det finns en betydande potential för biotekniska produkter och tjänster i Indien, kanske storleken på marknaden inte är tillräckligt stor för att motivera den investeringsnivå som krävs för att växa och skala en nystart av syntetisk biologi.

Sammanfattningsvis är syntetisk biologi ett mycket lovande område och om Indien fokuserar på att ge detta område den nödvändiga farten, kan landet uppnå globalt ledarskap inom detta område under det kommande decenniet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here